Modernizační kabinové dveře pro výměny na starých výtazích

V posledních letech vzrůstá potřeba modernizací na výtazích, kde je pro zastaralost, opotřebení dílů a někdy i nedostupnost náhradních dílů obtížné provádět servis a opravy na původních výtahových dveřích.
 
 
Nejjednodušší cestou, jak prodloužit životnost výtahu je výměna kabinových dveří za nové, mechanicky jednodušší a na míru upravené pro ovládání původních šachetních dveří. Dalšími benefity jsou moderní elektronické řízení, tichý, spolehlivý a energeticky úsporný provoz. Výměna je rychlá a výtah se vrací do provozu během krátkého času bez nutnosti hlučných a prašných stavebních úprav.


Společnost LM Metal Lift s.r.o. jako zástupce výrobce dveří Fermator pro Českou republiku by Vám ráda představila hlavní modernizační produkty, které výrobní závody skupiny Fermator pro potřeby modernizací nabízí.


V současnosti jsou modernizační produkty pro evropský trh vyráběny mateřskou továrnou Tecnolama ve španělském Reusu a francouzskou pobočkou Henri Peignen, jež se stala členem skupiny Fermator v roce 2007 a která po vstupu do skupiny zúročila své zkušenosti z předchozích let z výroby šachetních dveří pro koncern Schindler.


Pojďme si představit jednotlivé modernizační produkty.

 

 

Hlavními modernizačními produkty jsou modely MOD MC Elite PM / MOD MC Premium PM, které jsou vyráběné oběma výrobními závody


MOD MC Elite PM jsou kabinové dveře dostupné v provedení dle EN 81-1/2, nebo EN 81-20/50. U dveří Elite je kladen důraz na uspokojení požadavků zákazníka preferujícího nižší pořizovací náklady. Dveře jsou dostupné se standardní šířkou prahu a panelů v provedení 2PT s prahem 90 mm (panely 40 + 40 mm) a 2PC s 54 mm prahem (panely 50 mm), kdy pro konečnou montáž dveří do kabiny výtahu je potřeba upravit buď vstupní portál do kabiny, nebo posunout kabinu v rámu.


MOD MC Premium PM jsou kabinové dveře dostupné v provedení dle EN 81-1/2, nebo EN 81-20/50, kdy je produkt rozměrově uzpůsoben pro montáž za původní dveře. Tento model je dostupný v provedení 2PT a 2PC s volbou šířky prahu (hloubka 45 až 120 mm) a panelů (od 30 do 90 mm v krocích po 5 mm).


 

 

Model MOD 310 vyráběný závodem Henri Peignen ve Francii


Pro modernizace na výtazích Schindler je nabízen model MOD 310. Produkt nabízí možnost provést buď výměnu samotného operátoru při zachování stávajících panelů a prahu, nebo kompletní výměnu dveří dle EN 81-1/2, anebo kompletní výměnu dveří dle požadavků EN 81-20/50.


Modely dveří Schindler, které mohou být nahrazeny jsou:


• kabinové dveře QKS 8 a 11, dvoupanelové stranově i centrálně otevírané
• kabinové dveře QKS 9, dvoupanelové stranově i centrálně otevírané
• kabinové dveře pro výtahy Smart – Varidor 10, dvoupanelové stranově otevírané


Navíc je pro výtahy Schindler dostupný program pro opravy, nebo modernizaci šachetních dveří T82-11:


• výměna kompletního šachetního mechanizmu při zachování panelů, rámu a prahu
• možnost dodání nových panelů pro opravy a výměny
• dodávky opravných sad náhradních dílů pro opravy a údržbu v několika variantách


 

 

Modely 40/10PM OCR a 50/11PM vyráběných závodem Tecnolama ve Španělsku


Úprava sériově vyráběných modelů kabinových dveří 40/10PM OCR a 50/11PM, nabízí možnost objednání buď samotného operátoru pro možnost zachování původních panelů a prahu dveří, nebo výměnu kompletních dveří, ale pouze dle EN 81-1/2. Toto jednoduché a na výměnu rychlé řešení je dostupné jen pro dveře se shodnou šířkou prahů jako mají kabinové dveře Fermator.


• 2PC-54 mm
• 2PT/4PC-90 mm (70 mm poptávkou)
• 3PT-135 mm (90 mm poptávkou)


Standardní dveřní operátor je po zaměření původních dveří a vyplnění formuláře upraven dle požadavků původní instalace a doplněn unášečem na míru pro ovládání původních dveřních uzávěrek.


 

 

Co v produktech MOD získá konečný uživatel výtahu?


• Nové a moderní dveře, které jsou provozně spolehlivější, tišší a energeticky úspornější
• Díky rozměrům a připevňovacím bodům dveří MOD přizpůsobeným původní instalaci je výtah kvůli výměně odstaven z provozu na krátkou dobu
• Skvělou dostupnost náhradních dílů skladem v LM Metal Lift s.r.o., případně skladem u výrobce k rychlému dodání


Byť se výměna operátoru, či celých dveří může z finančního hlediska zdát náročnější akcí než oprava starých dveří, je pro další provoz výtahu určitě výhodnou volbou. Staré dveře vyžadují častější opravy a uživatel se může dostat do situace, kdy shánění náhradních dílů může trvat delší dobu a tím se prodlouží odstávka výtahu. V horším případě se může dostat do situace, kdy díl nepůjde zajistit kvůli velkému stáří dveří a ukončení jejich výroby, či neexistenci původního výrobce.


Navíc v případě kompletní výměny dveří* jsou tyto již vyrobeny v konstrukci a s prvky splňujícími požadavky normy EN81-20 na pevnost dveří. Následný upgrade dle EN 81-20 (blokace proti otevření, hlídání teploty motoru atp.) pak spočívá jen ve výměně unášeče a řídící desky. Stejně tak i v případě, že pokud by se později uživatel výtahu rozhodoval provést i výměnu šachetních dveří, má již k dispozici nové kabinové dveře, jejichž úprava pro ovládání běžných šachetních dveří Fermator spočívá jen ve výměně unášeče.


* Záleží na modelu dveří.

 

 

Pro návrh nejoptimálnějšího řešení se obraťte na naše obchodní a technické oddělení.

 

 

LM Metal Lift - logo


LM Metal Lift s.r.o.
Skladová 660/29
326 00  Plzeň
metallift@metallift.cz


www.vytahovedily.com
www.vytahovedily.com/modernizacni-dvere-modernization-doors/c-2194/