MALÉ DOMOVNÍ VÝTAHY TRAVEL IPB

Společnost TRIPLEX vznikla již před patnácti lety jako servisní firma pro zdvihací zařízení. Později se významně rozšířila a začala se věnovat vývoji unikátního a kompaktního zařízení pro vertikální dopravu osob nazvaného „domovní výtah“ TRAVEL IPB.

 


V současné době najdete v jejím sortimentu jak osobní, tak nákladní výtahy, malé nákladní výtahy pro stravovací zařízení, dále již zmíněné domovní výtahy a také tzv. výtahy bez strojovny, případně atypická zdvihací zařízení.

 

triplex
Historie zdvihacích zařízení
První zdvihadla se používala již v období středověku a datují se do 3. století před naším letopočtem. Dá se předpokládat, že jejich historie je ještě delší. Pravděpodobně se používala při dávných monumentálních stavbách po celém světě. Tato zdvihadla byla ovládána zvířecí a lidskou silou. Zdvihací zařízení v principu jak je známe dnes, bylo poprvé vynalezeno během 18. století a bylo ovládáno párou a parním strojem.
 

triplex

Lávka Brumlovka přes Vyskočilovu ulici, Praha 4 

 
Nezbytnou podmínkou pro výstavbu výškových budov byl vynález výtahu. Po roce 1857 je v provozu první osobní výtah instalovaný v obchodním domě v New Yorku.
 

triplexRodinný dům v podkroví, Pardubice

 
Výtah pro každého
Ke klasickým osobním výtahům, které dodáme v žádaném provedení a kvalitě, můžeme přiřadit nový typ výtahu neboli zdviže. Tímto inovačním krokem můžeme i u nás nabídnout levnější a lehkou technologii výtahu. Toto kompaktní zařízení nazýváme „domovním výtahem ©” a v současné době se můžeme pochlubit více než dvěma stovkami různých instalací. Cena instalace takového domovního výtahu může být shodná s pořízením nového osobního automobilu malé třídy.
 
Objekty do čtyř podlaží jsou maximální výškou pro instalaci našeho malého domovního výtahu. Tento malý výtah je v mnoha ohledech přizpůsoben pro váš nový byt, dům nebo vilu. Pouze jeden týden trvající instalace do zděné šachty nebo ocelové konstrukce může být tolerována pro závěrečný vynikající výsledek. Výsledkem je snadná doprava osob nebo drobného nákladu mezi podlažími, a to malým výtahem vyrobeným podle vašich představ.
 

triplexKadeřnické studio, Václavské nám., Praha 1 
 

Také staré a památkově chráněné stavby, historické objekty některých měst a obcí mohou být vybaveny starou zdviží, výtahem. Tam kde jsou, je nutné je zachránit pro další provoz. U starých staveb bez výtahu s požadavkem na bezbariérový přístup, je naše společnost schopna řešit nové požadavky na vertikální přepravu osob.
 

triplexDvoupodlažní vila, Praha 1 

 
Domovní výtah TRAVEL IPB 300 ©
Vertikální doprava domovním výtahem je často realizována v budovách občanského vybavení. Tento výtah je určený nejen pro komerční účely a veřejně přístupné stavby. Domovní výtah© a jeho instalace je také vhodným stavebním prvkem do soukromých objektů. Dalšími našimi výrobky jsou vertikální a schodišťové plošiny pro osoby se sníženou pohyblivostí za přijatelné ceny a s ekonomickým provozem.
 

triplexPoliklinika Rychnov nad Kněžnou

 
Unikátní zařízení TRAVEL IPB 300© je opatřen ES certifikátem typu a řídí se příslušným ustanovením ČSN. TRAVEL IPB je subtilní dopravní prostředek pro vertikální pohyb osob do maximální nosnosti 300 kg. Může přepravovat i drobné náklady. Nabízí ideální zdvihací řešení spojené s architekturou objektu. Interiér výtahu může působit luxusně a zařízení se vyznačuje jednoduchým ovládáním. Toto řešení je opravdu kombinací kvality a spolehlivosti při využití minimálního stavebního prostoru a za nižší pořizovací náklady proti výtahu.Řada výrobků TRAVEL IPB 300© zahrnuje typovou řadu pro montáž do zděné šachty nebo pro montáž do samonosné ocelové konstrukce.
 
Design kabin a technické vybavení se mohou v jednotlivých aplikacích od sebe lišit. Při návrhu a zpracování výtahu vždy vycházíme z požadavku architekta nebo investora.
 

triplexVnitřní ovládání Domovního výtahu©


Více než standard
Kabiny lze volit z prakticky různých materiálů. Plné stěny kabiny nebo transparentní. Obklady laminem, dýhou nebo dřevem, desky z tahokovu nebo děrovaného plechu, sklo nebo částečně otevřená a vzdušná kabina. S ohledem na funkčnost a dodržení bezpečnostních standardů lze nabídnout širokou škálu materiálů. Dalšími hlavními komponenty jako jsou šachetní dveře je možné volit také z několika variant. Vybavení tlačítek, ovládání výtahu a osvětlení jsou naší firmou nabízeny pouze osvědčené komponenty a materiály.

Čtyři podlaží
Lehkost konstrukce domovního výtahu je omezena zdvihem do 4 stanic/max. 12 m. Je proto vhodným řešením pro nové bytové objekty, kde by instalace malého výtahu měla být samozřejmostí. Je novou výzvou pro projektanty s návrhem obytných domů.
 

triplexTechnické parametry+/
Materiály jako nerez, mosaz, sklo jsou dalším variantním řešením pro design


Menší rychlost a absence kabinových dveří dále zjednodušuje obsluhu a nároky na pravidelný servis zařízení. Po instalaci zařízení naše firma zajišťuje pravidelný servis, který svými intervaly není časově náročnou a nákladnou záležitostí. Název zařízení „Domovní výtah ©” je používán k identifikaci pouze výrobku firmy TRIPLEX. Výroba a instalace zařízení se řídí technickou normou ČSN 9386-1 Poháněné zdvihací plošiny, část 1: Svislé zdvihací plošiny.
 

triplexRodinná vila, Praha, Ořech

 


VÝTAHY - TRIPLEX v.o.s., Blešno 21, 503 46  Hradec Králové,

Tel.: 495 518 851, Fax: 495 514 956

Internet: www.triplex.cz ,  E-Mail: triplex@triplex.cz