Kuřim: Výtahy na nástupiště jsou v provozu

V pátek 19. prosince byly slavnostně uvedeny do provozu výtahy na tři kuřimská nástupiště. Po vybudování prodloužení podchodu, které bezbariérovou rampou ústí do severní části města, a nové bezbariérové rampy k hlavnímu vchodu do nádraží, je tak konečně přístup na vlaková nástupiště kompletně bezbariérový.
 


Slavnostního uvedení do provozu se zúčastnil starosta Kuřimi Drago Sukalovský, hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a zástupci Českých drah, Správy železniční dopravní cesty, zástupci zhotovitele stavby a pověření úředníci investičního odboru MěÚ Kuřim.

Projekt bezbariérového nádraží byla financován z velké části z Regionálního operačního programu Jihovýchod, který přispěl 10 milióny korun. Celkové náklady byly 12 miliónů korun a město se podílelo na stavbě dvěma milióny korun.

Už zpřístupněním prodloužení podchodu v červenci tohoto roku se významně zlepšila dostupnost kuřimského nádraží, zejména pro obyvatele ze severní části města, kteří do té doby museli k nádraží oklikou, nebo v horším případě riskovali život zakázaným přecházením přes koleje.

Nyní už se mohou na kuřimská nástupiště jednoduše dostat nejen lidé odkázaní na vozík, ale i rodiče s kočárky, a výtahy oceňují také starší lidé, které dlouhé schody na jednotlivá nástupiště často vyčerpaly. Celková dostupnost vlakové dopravy se tak významně zlepšila a stala se mnohem komfortnější.

Jak při své řeči podotknul starosta města Kuřimi Drago Sukalovský, stále je co zlepšovat, a apeloval tak především na přítomné zástupce Českých drah a Správy železniční dopravní cesty, kterým patří budova nádraží a nástupiště, aby dohodli převod nádražní budovy z ČD na SŽDC, a ta mohla zahájit i kompletní rekonstrukci nádražní budovy, která je ve špatném stavu a není zrovna příjemným a funkčním prostředím pro množství cestujících, kteří tudy denně prochází.
 

Foto: Jiří Zach | Obsah fotky: Starosta Kuřimi Drago Sukalovský
Zdroj: Parlamentní Listy | 2014