Kdy a kde se u nás objevil první zámecký výtah?

Velkolepě laděná schodiště patřila k hlavním prvkům zámecké reprezentace. Byla též jednou z hlavních vizitek majitele. Během 18. a 19. staletí nároky na reprezentaci narůstají a nejzámožnější jedinci hledají nové a unikátní způsoby, které by jednak umožnily větší komfort, ale též ukázaly jejich výsadní postavení. Mezi tyto prvky pokroku patří i uplatnění výtahu v zámeckých interiérech.
 

 
První výtah pro osobní přepravu si zřejmě nechal vybudovat už francouzský král Ludvík XIV. Bohužel se tento exemplář dodnes nedochoval a též není jasné, jak přesně vypadal a fungoval. Je pouze možné předpokládat podobný mechanismus, jaký byl v té době známý a používaný v důlní technice. Výtah tak jezdil na ruční pohon.


Výtahu se původně v překladu říkalo „létající židle“ a odráželo tak jeho podobu a funkci, kdy pasažér mohl sedíc na pohovce „vylétnout či slétnout“ o jedno patro výš, či níž. Po dlouhou dobu byl královskou výsadou Ludvíka XIV., kterou panovník nechával vybudovat jen nejpřednější šlechtice. Ve své době byl spíše odrazem společenského postavení a prestiže, než potřebným dopravním prostředkem.


Z Francie, která tehdy udávala módní směr, se fenomén výtahu postupně rozšířil dál. Zřejmě nejstarší výtah u nás si nechala vybudovat Anna Marie Františka z rodu Sasko-Lauenburského, později vévodkyně Toskánská. Ta na sklonku 17. století získala dědictvím zámek Ploskovice. Ten nechala nákladně barokně přestavět, byť jej využívala jen jako své „maison de plaisance“. Tak se francouzsky označuje zámek, který byl určen jen pro krátkodobé, často letní pobyty. Přesto se jednalo o velice výstavné a komfortní sídlo, jehož součástí se stal též osobní výtah. Ten zde nechala vybudovat už v roce 1720. Vedl z grott, umělých vodních jeskyní v suterénu zámku až do reprezentačního sálu 1. patra.


Jelikož byla Anna Marie též majitelkou zámku v Zákupech, nechala si i zde po vzoru v Ploskovicích vystavět obdobný osobní výtah. V obou případech se jednalo o výtahy, které byly poháněny lidskou silou. Výtahy na obou zámcích ukazovaly zámožnost a luxus, kterým vévodkyně disponovala. Stejně tak i její cit pro nové vymoženosti a módní trendy, přicházející z francouzského dvora.


Později získává zámky Ploskovice a Zákupy císař rakouský a král český Ferdinand V. Dobrotivý, který je využívá jako své letní rezidence. Oba dva zámky byly pro nového majitele přestavěny. Zámek v Ploskovicích získal mimo jiné druhé patro a jeho areál doplnily dvě správní budovy. Zámecké interiéry v Zákupech byly upraveny přímo pro panovníka dle soudobé módy. Poničené barokní fresky byly přemalovány ve stylu druhého rokoka, zdi byly ozdobeny papírovými tapetami apod.


Byť je postava Ferdinanda V. často považována za nevýznamnou či nevýraznou v oblasti politiky, nelze tak hovořit všeobecně. Osobně byl člověkem pokroku, který obdivoval nové vynálezy. Bylo to právě v časech jeho vlády, kdy se monarchie začala modernizovat. Později jezdil se svou chotí na Zákupy novým vynálezem, vlakem.


Během let po abdikaci bývalý král a císař zestárl a tím se snížily jeho fyzické možnosti. Zdolávat dlouhá schodiště již nebylo možné. Vyslovil tak přání, aby byl na Zákupech vybudován plnohodnotný výtah, tehdy nazývaný zdviž. Stavitelé využili původní výtahovou šachtu z časů Anny Marie, do které v roce 1870 zabudovali výtah nový.


Samotný výtah vyrobila pražská firma Ringhoffer, která se jinak zabývala výrobou salonních vozů, například též salonního vozu pro následníka trůnu Františka Ferdinanda d’Este. Výtah byl poháněn lidskou silou. U klikového převodu byl vyznačen směr pohybu výtahu a jednotlivé zastávky, aby výtah vždy zastavil správně v daném podlaží. Ferdinand se tak z přízemí mohl dostat o patro výš ke vstupu do zámecké oratoře, anebo ještě o patro výše do jídelny a svých soukromých pokojů.


Přitom byl tento výtah vzhledem ke svému mechanismu ve své době do jisté míry historický. Už v roce 1857 byl v jednom obchodním domě v New Yorku vybudován výtah poháněn parním strojem. Následně se začaly využívat výtahy poháněné na základě hydrauliky. V roce 1880, pět let po smrti Ferdinanda V., byl sestrojen první výtah na elektrický pohon. Výtah v Zákupech, který je dodnes nejstarší dochovaný exemplář u nás, však nebyl nikdy později modernizován a je tak autentickým dokladem doby posledního korunovaného českého krále.Sdílejte článek:Váš názor na článek (vstup do sekce VĚŘEJNÉ FÓRUM)
Autor: Lukáš Slabý
Zdroj: eurozpravy.cz | 26.1.2020