JAK INVESTOVAT DO NOVÝCH VÝTAHŮ

Tento materiál, který se vám nyní dostává do ruky, je založen na zkušenostech, které jsme získali při spolupráci s některými projekčními kancelářemi na návrzích výtahů pro stavby. Tedy nejedná se o katalog výrobků, ale o soubor informací, které potřebuje každý projektant, ale i investor při upřesnění návrhu výtahů, které jsou trvalou součástí budov.
 
 
Jaké záklaní technické znalosti je dobré mít, než začneme vybírat nový výtah?
Investor nebo zákazník, který požaduje dodávku výtahu má zpravidla tyto požadavky:
 
1.    Charakter výtahu (osobní [pro invalidy nebo bez tohoto požadavku], nákladní nebo lůžkový nebo výtah bez dopravy osob).
 
2.    Požaduje nosnost (v případě výtahů pro invalidy se rozměry a nosnosti odvíjejí od vyhlášky
369/01 Sb. ) a plocha podlahy je dána tabulkami v normách EN81-1 a 2.
 
3.    Požaduje určitou plochu podlahy a nosnost je opět dána tabulkami v EN 81-1 a 2.
 
Úkolem projektanta je určit v návaznosti na plochu kabiny nosnost nebo v návaznosti na nosnost plochu kabiny dle ČSN EN82 - část 1 (elektrické výtahy) nebo EN81 - část 2 (hydraulické výtahy). Tabulka přizazení těchto hodnot je součástí tohoto materiálu. Také vyhláška 369/01 Sb. je přiložena v rozsahu, který se týká provedení výtahů pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace.
 
Hloubku kabiny a šířku kabiny určí projektant v návaznosti na rozměrové možnosti šachty nebo naopak požadovaný rozměr kabiny určí hloubku a šířku šachty. V tuto dobu musí být jasné, zda výtahem budete požadovat náklad určitého rozměru nebo určitý počet osob. Pokud neuvažujeme samočinné dveře je max předepsaná vzdálenost od čelní stěny 20mm (pouze pro výtahy bez dopravy osob – jedná se o výtahy poměrně levnější než výtahy s možností dopravy osob, ale není v kabině řízení a výtah lze odesílat nebo přivolávat pouze venkovními ovladači). U kabiny, která má dveře z obou stran, je tedy určená hloubka šachty hloubkou kabiny + 40mm. U výtahů, kde je požadována doprava osob musí být vždy kabinové a šachetní dveře, které v nejčastějším případě jsou automatické teleskopické dvoudílné a zabírají v šachtě ccá 230 mm z jedné strany kabiny výtahu. U výtahů, které jsou průchozí, tedy dveře zabírají 460mm, stěna kabiny zpravidla je 40mm.. Pokud vytváříme výtah s jedním vstupem do kabiny pak hloubka šachty je 230 + 40 + hloubka kabiny + 40 + 100mm. Kdy délka 100mm je minimální vzdálenost kabiny od stěny šachty. Pokud konstruujeme výtah průchozí pak výpočet hloubky šachty je 230 + 40 + hloubka kabiny + 40 + 230mm.
 
U rychlosti výtahů do 1m/s je nutná hloubka prohlubně dle našeho doporučení 1500mm. Upozorňujeme, že rychlost nehraje až tak významnou roli v intervalu čekaní na výtah ani v dopravní obslužnosti, jak by se zdálo, protože čas potřebný pro činnost dveří, nastupování a vystupování osob a rozjezd a dojezd výtahu není rychlostí ovlivněn. Vetší rychlost nad 0,63 m/s začíná mít efekt až od zhruba 9 stanic.Ovšem cena za rychlejší výtah je podstatně vyšší, protože bezpečnostní komponenty jsou od rychlosti 0,7m/s mnohem náročnější na své technické vlastnosti. Přesto problémy, které případně mohou vzniknout je možné konzultovat s výrobcem výtahů.
 
U většiny rekonstrukcí budov se dostává projektant do problémů jak dodržet rozměry strojovny a někdy i kam strojovnu umístit. Stále přežívá názor, že hydraulické výtahy jsou drahé, ale málokdo si uvědomuje, že strojovnu pro hydraulické výtahy je možné umístit prakticky kamkoliv, nosná stěna (pokud je použit jeden píst je nutná pouze jedna navíc v dnešní době je v mnoha případech je hydraulický výtah levnější než lanový. Dnes je možné řešit umístění strojoven u hydraulických výtahů do stěny šachty nebo do skříně o rozměru zhruba 1200 x 700 x 2200 mm – hydraulické výtahy bez strojovny. Takovou skříň je možné umístiti kamkoliv (nejlépe však do 10ti metrů od šachty, kdy se neprojevuje šum oleje a ztráty v potrubí).. Klasická strojovna je rozumná o rozměrech 1800 x 1800mm obecně tyto rozměry lze upravovat tak, aby bylo před pohonem místo 0,5m a před rozváděčem 1m při práci pod napětím. Hydraulické výtahy je rozumné stavět do zdvihu 12m, technicky je to možné do 24m. Tuto konstrukci však nedoporučujeme pro příliš silný píst, který je zbytečně drahý a nelze u těchto výtahů zajistit potřebný komfort jízdních vlastností.. Hydraulické výtahy se vyznačují větším příkonem při jízdě nahoru a při změnách rychlosti v řádově setiny m/s dochází ke změně příkonu řádově jednotek. Proto je dobré vždy citlivě volit požadovanou rychlost. Ovšem pokud se budeme držet zásady, že hydraulický výtah je levnější i co do stavbní připravenosti než trakční do ccá zdvihu 12m, pak určitě nepotřebujeme velkou rychlost.
 
Řešení umístění strojovny z boku šachty u lanových výtahů je možné, ale nedoporučuji jej hlavně provedení, kdy je strojovna z boku šachty ve spodní stanici, protože mnohonásobný ohyb nosných prostředků snižuje jejich životnost a velké množství pohybujících se částí v šachtě nemusí mít dobré zvukové vlastnosti. V těchto případech je rozumné zvolit konstrukci trakčního výtahu tzv. bez strojovny. Tyto výtahy nabízejí firmy v různém provedení pohonu. Nejefektivnější pro budoucí provoz je pohon bezpřevodový, který je dnes již v nabídce praktický většiny výtahových firem. Takový pohon má velmi vysokou účinnost proti klasických převodovým pohonům a tíém i velmi malou spotřebu při provozu výtahu. Toto neplatí samozřejmě pro řetězové výtahy, které je možné vyrábět do nosnosti 1000kg.. Naše firma je schopna tyto výtahy také dodávat a montovat a to v provedení základním, kdy je použit standardní pohon, umístěný v horní části šachty a rozváděč místo špalety v horní stanici nebo velmi moderní technické řešení s pohonem bezpřevodovým, synchronním motorem řízeným frekvenčním měničem.
 
Ohrazení šachet je možné provést zdivem, ocelovou konstrukcí nebo sklem. Při přístavbě výtahu k budově (z venku) je možné provést klasickou šachtu, nebo panoramatický výtah, kde ohrazení šachty je většínou sklo do výšky 2 500mm (platí pouze pro interiéry budov) od úrovně terénu přístupného osobám a pokud se jedná o panoramatický výtah "přilepený" k budově, doporučuji tento prostor ohradit skleněnou šachtou s přerušeným tepelným mostem, protože naše klimatické podmínky nejsou vjhodné pro provedení venkovních panoramatických výtahů bez šachty .Stěny výtahů směrem od budovy jsou prosklenné. U výtahů se skleněnou šachtou nebo skleněnými dveřmi je kladen důraz na vnější estetické provedení kabiny. Tyto výtahy jsou vybaveny prvotřídními materiály pro design a elegantním řešením interiéru i exteriéru kabiny, který je vidět. To samozřejmě významně ovlivňuje cenu – samozřejmě směrem nahoru.
 
 
Jak tedy vybírat výtah s ohledem na jeho cenu?
 
Z výše uvedeného vyplývá, že si zásadně vybíráme výtah, který musí splnit užitnou hodnotu našeho zadání a samozřejmě platné předpisy. Je vždy rozumné návrh konzultovat s odborníky výtahářských firem a teprve potom provést výběrové řízení, nebo pokud již jste spokojeni se spoluprácí s některou z výtahářských firem opět zvolit ji. Cenu vždy významně ovlivňuje užitná hodnota a designové provedení výtahu. Výtah obsluhující 4 stanice může mít cenu 500 000,- Kč nebo 1 000 000,- Kč. Také musíme být opatrní při neobvykle levných nabídkách – zpravidla není vždy použit materiál, který má být použit a nebo je montáž provedena neodborně.
 
Pro nákladní dopravu použijeme výtah s nižším zdvihem hydraulický a s nejjednodušším provedením kabiny, pro vyšší zdvih již výtah trakční. V případě požadavku pouze na dopravu materiálu využijeme možnosti koupit výtah bez dopravy osob. Pokud jde o výtah pro manipulaci s potravinami je nutné zakoupit kabinu i dveře v provedení nerez. To stejné se týká malých nákladních výtahů (dříve jídelní výtahy, které jsou používány především ve školkách, školách, restauracích a kuchyních).
 
Pro osobní dopravu volíme velikost i nosnost kabiny výtahu zase dle požadavku a pro veřejné budovy v nadstandardní provedení kabiny v bytových domech v základní provedení. Pro nižší zdvihy lze opět použít hydrauliku. V případě panoramatických výtahů, tyto volíme hlavně do atrií, kde nemusí být šachta v celé výšce, ale pouze do 2,5 m výšky (platí pokud není kolem šachty schodiště a osoby se nemohou dotýkat pohybujích se částí výtahu). Tyto výtahy jsou luxusní, ale musíme také počítat s vyšší cenou.
 
Pokud je panoramatický výtah volen jako přístavba budovy, tedy do vnějšího prostředí preferujeme vždy šachty minimálně s částečně přerušeným tepelným mostem a v celé výšce výtahu. Jsou již případy, že některé firmy dodaly výtah s ohrazením do výšky pouze do 2,5m. Tyto výtahy jsou extrémně drahé, neboť veškerá elektroinstalace musí být s dostatečným krytím a provoz výtahu v zimě je velmi drahý, protože pokud prší nebo chumelí v zimě musí být ráno výtah uvolně ze zamrzlých vodících čelistí či kladek. Jednoduše před zahájením provozu je nutný servisní zásah..
 
Pro lůžkové výtahy nemáme moc na výběr. Kabiny musí být z nerez materiálu a dveře automatické dostatečně široké pro manipulaci s lůžky. Tomu také musí odpovídat rozměr kabiny a tím i nosnost, která vychází minimálně na 1600 kg. Také bezpečnostní komponenty jsou pro tyto výtahy již technicky náročnější bez ohledu na rychlost. Tedy zde asi cenu nejsme schpni moc ovlivnit
 
 
Výpis z nejdůležitějších norem: ČSN ISO 4190 - 1
 
2.1.1    osobní výtah: trvalé zvedací zařízení obsluhující určené stanice, skládající se z klece, jejíž rozměry a konstrukce zjevně dovolují vstup osob a pohybující se alespoň z části mezi pevnými vodítky, která jsou svislá, nebo jejíchž odklon od svislice není větší než 15 o.
 
data
2.1.2    malý nákladní výtah: trvalé zvedací zařízení obsluhující určené stanice, skládající se z klece, jejíž vnitřní rozměry a konstrukce nedovolují vstup osobám a pohybující se alespoň z části mezi pevnými vodítky, která jsou svislá nebo jejichž odklon od svislice není větší než 15 o.
Aby byla splněna podmínka nepřístupnosti, rozměry klece nesmí být větší než
a)    plocha podlahy 1 m2
b)    hloubka 1 m
c)    výška 1,2 m
Je dovolena větší výška než 1.2 m, jestliže klec se skládá z několika trvalých oddílů, z nichž každý
splňuje uvedené požadavky.
 
data
 
invalidaInformace o zřízování výtahů pro osoby s omezenou schopností pohybu
 
Sbírka zákonů č. 369/01 SB
Vyhláška 369/01 Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 10. října 2001 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

§ 1 Rozsah platnosti
 
(1) Podle této vyhlášky se postupuje při zpracování a pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů, při navrhování, umísťování, povolování nebo ohlašování, provádění a kolaudaci staveb
 
a) bytových domů obsahujících více než tři samostatné byty (dále jen "bytové domy"),
b) domů s byty zvláštního určení a domů zvláštního určení 1, staveb a zařízení ústavního charakteru určených pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (dále jen "stavby pro sociální péči"),
c) občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností,
d) v nichž se předpokládá zaměstnávání více jak 20 osob, pokud provoz v těchto stavbách umožňuje zaměstnávat osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,
e) určených pro zaměstnávání osob s těžkým zdravotním postižením,
f) škol, předškolních zařízení a školských zařízení. 2
 
(2) Ustanovení této vyhlášky se použijí též při provádění udržovacích prací, změn staveb, změn v užívání staveb, pokud to závažné důvody nevylučují.
 
(3) U staveb, které jsou kulturními památkami, se ustanovení této vyhlášky použijí s ohledem na zájmy státní památkové péče. 3
 

data

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 369/2001 Sb.
 
1. Komunikace
1.7. Výtahy a zvedací plošiny (šikmé i svislé)
 
1.7.1. Volná plocha před nástupními místy do výtahů, schodišťových výtahů a svislých zdvíhacích plošin určených pro dopravu osob na vozících musí být nejméně 1500 mm x 1500 mm nebo o průměru 1500 mm. Rozměry volné plochy před nástupními místy u schodišťových výtahů a svislých zdvihacích plošin určených pro dopravu sedících nebo stojících osob mohou být zmenšeny za předpokladu zajištění bezpečného nástupu do těchto zařízení.
 
1.7.2. Šířka šachetních a klecových dveří výtahů, schodišťových výtahů a svislých zdvihacích plošin s ohrazenou šachtou a vstupní otvory zařízení neohrazených musí být nejméně 800 mm.
 
1.7.3. U výtahů mohou být použity pouze samočinné vodorovně posuvné dveře.
 
1.7.4. Klec výtahu musí mít šířku nejméně 1100 mm, hloubku 1400 mm, u změn staveb musí mít šířku nejméně 1000 mm a hloubku 1100 mm. Dopravní plošina schodišťových výtahů a svislých zdvihacích plošin určených pro dopravu osob na vozíku musí mít šířku nejméně 800 mm a délku 1250 mm s tím, že pokud je toto zařízení instalováno ve stavbách občanského vybavení, musí mít šířku nejméně 900 mm a délku 1400 mm. U svislých zdvihacích plošin určených pro dopravu stojící osoby musí být šířka nejméně 650 mm a délka nejméně 650 mm; v případě dopravy do výšky 500 mm pak šířka nejméně 325 mm a délka nejméně 350 mm.
 
1.7.5. Klece výtahů musí být vybaveny obousměrným dorozumívacím zařízením umístěným nejvýše 1000 mm nad podlahou, sklopným sedátkem ve výši 500 mm nad podlahou umístěným v dosahu ovládacích prvků, Ovládací prvky výtahu musí být umístěny výšce od 800 mm do 1200 mm a ve vzdálenosti nejméně 400 mm od čelní nebo zadní stěny klece.
 
1.7.6. Ovládače pro volbu stanic v klecích a ve stanicích, pro znovuotevření dveří, obousměrnou komunikaci a případné další ovládače v klecích výtahů musí mít hmatné značení v souladu s jejich funkcí. Hmatné značení je možné umístit
- na neaktivních částech ovládacích prvků tak, že vlevo od ovladačů se umístí označení v Braillově slepeckém bodovém písmu a vpravo hmatné symboly,
- na aktivních částech ovládacích prvků s tím, že nejmenší síla potřebná ke stlačení ovládače je 2,5 N a největší 5 N.
 
Velikost hmatných symbolů musí být nejméně 15 mm a nejvýše 40 mm plastického provedení s tloušťkou písma 1 mm + 0,5 mm - 0 mm, kontrastní s použitým podkladem. Hmatné označení nesmí být ryté.
 
1.7.7. Akusticky musí být ve stanici oznámen příjezd klece výtahu do stanice a v kleci výtahu musí být oznámen příjezd výtahu do stanice, ve které výtah zastavil. Nastavení akustických signálů musí být v rozmezí 35 až 55 dBA.
 
1.7.8. Ve stavbách občanského vybavení musí být chod pohyblivých chodníků; pohyblivých schodů a ramp s určením jejich polohy a směru jízdy signalizován akustickým zařízením, které je pomocí dálkového ovládání spouštěno zrakově postiženými osobami. Hřeben na vstupu i výstupu z pásu pohyblivých zařízení musí být proveden v kontrastní žluté barvě.
 
 
Požadavky na nosnost a plochu výtahu dle EN 81-1 a EN81-2
 

data 

Počet osob, které je možno ve výtahů přepravovat je dán vztahem nosnost [kg] / 75.

 

 

Autor: Jan Havel, Elsa, spol. s r.o. | 2006