Informace z Evropského výtahářského kongresu Heilbronn 2018

Mottem výtahářského kongresu který se tentokrát konal v německém Villingenu bylo „Vstříc novým světům“ a proto vytyčil nové oblasti vývoje tohoto oboru. Během této dvoudenní akce se projednávaly jednotné globální normy a diskutovalo o nových technologiích od digitalizace po vícesměrné výtahy.

 

 

Georg Clauss, ředitel Technické Akademie Heilbronn, která je organizátorem této akce, uvítal na kongresu od 16. do 17. října 2018, 150 účastníků z 22 zemí. Wolfram Vogel, předsedající kongresu, potom poděkoval představitelům firmy ThyssenKrupp za to, že umožnili návštěvu jejich firemní testovací věže v nedalekém Rottweilu. V komentáři pro časopis Elevator World pak konstatoval, že všechny nové technologie ve vertikálně se rozvíjejících městech jsou založeny na technologii „Průmyslu 4.0“ a zdůraznil, že budou realizovány pouze prostřednictvím ještě intenzivnějšího vzdělávání.


Témata kongresu byla prezentována jako diskuzní body nahlížené v rámci celosvětové perspektivy.

 


Standardizace


Prvním bodem této celosvětové perspektivy byla diskuze o mezinárodní standardizaci prezentovaná panem Esfandiarem Gharibaanem, víceprezidentem firmy Kone a předsedou CEN/CT10. Gharibaan zahájil svou přednášku některými fakty o výtahářském trhu, jehož hlavním hybatelem je urbanizace, nyní nejsilnější v asijské oblasti Pacifiku. Norma CEN/TC 10 EN 81-20 je aplikována celosvětově, i když na různých úrovních, jak řekl, a poskytuje tedy dobrý základ pro celosvětovou normu. Oznámil také, že na podrobném plánu pro tuto ISO normu se již pracuje a bude realizována s ISO/TC 178 ve třech stupních:


1. Přijetí normy EN 81-20/-50 jakožto identické s normou ISO 8100-1/-2 a vyvinutí normy ISO/TS 8100-3 zaměřující se na rozdíly mezi severoamerickými a japonskými normami ( publikace prosinec 2018 / leden 2019)


2. Revize norem ISO 8100-1/-2 a EN 81-20/-50, které se společně stanou normou EN ISO 8100-1/-2 (publikace normy EN ISO 8100-1/-2 v roce 2021)


3. Až budou buď normy ISO 8100-1/-2 nebo severoamerické a japonské normy revidovány, srovnají se jejich požadavky tak, aby byly odstraněny rozdíly mezi těmito normami


Gharibaan zdůraznil, že publikace normy ISO 8100-1/-2 je velice významný krok, protože poskytuje skvělou příležitost pro bezpečnost a technickou harmonizaci výtahů všude na světě. Osobně apeloval, aby si všechny zainteresované strany uvědomily, jakou příležitost tato globální ISO norma představuje a podporovaly její přijetí jako národních norem.

 


Digitalizace


Několik řečníků se věnovalo novým perspektivám digitalizace v oboru vertikální dopravy. Posluchači se shodovali v názoru, že digitalizace je v současnosti nejdůležitějším tématem i když někteří vyjádřili své pochyby, zda je na to průmysl vertikální dopravy dostatečně připraven.


Roberto Zappa, nový prezident společnosti European Lift Association, pohlížel na růst měst, jejich budov a jejich obyvatel a povšiml si celosvětového nárůstu urbanizace. Pronesl, že rozšiřující se "internet věcí" zvyšuje očekávání uživatelů a že BIM (Building Information Management - česky Informační model budovy) je jedním z nástrojů IT, který pomáhá uspokojovat urbanistické potřeby.


Andreas Fleischmann z firmy DigiPara Německo, která dodává výtahový software, citoval otázky, na které se stále častěji ptají zákazníci výrobců výtahů: “Jste připraveni na BIM?", "Můžete dodat jako BIM?", "Můžete nám poslat BIM model?” V BIM, veškeré práce prováděné během plánování, konstrukce i provozu budovy mohou být prohlíženy ve virtuálním modelu a ze standardizované 3D knihovny mohou být přidávány další produkty. Příslušnou normou se pravděpodobně stane PAS 1192 britského úřadu pro normalizaci British Standard Institute.


Volker Zapf z firmy Schindler hovořil o tom, jak jeho firma používá imerzní virtuální realitu (IVR) v časném stádiu vývoje produktů, při školeních a v marketingu, přičemž se zaměřuje hlavně na proveditelnost, instalaci a údržbu. Pan Zapf řekl, že projekt IVR firmy Schindler zaměstnává až šest inženýrů pracujících společně v automatickém virtuálním prostředí (CAVE), což je speciálně vybavená místnost, kde se návštěvníci vnoří do virtuální reality. Schindler plánuje vytvořit další takovéto "CAVE místnosti" ve svých sídlech v Indii a Číně a také tam vystavit svůj virtuální výtah. Dále o tomto tématu hovořil pan Eckhart Wittstock z firmy Avare Network, který představil laboratoř virtuální reality Virtual Reality Lab, její infrastrukturu a práci na Univerzitě Chemnitz.


Tim Ebeling z firmy Henning mluvil na téma proaktivní údržby výtahů, což znamená dvě věci: opravy proběhnou ještě před výskytem poruchy a systémy jsou průběžně vylepšovány. Dále řekl, že proaktivní údržba zachází dále než předvídaná údržba. Proaktivní údržba je totiž založena na monitorování stavu a analýze dat převážně z cloudového úložiště, například použitím systému sledování opotřebování od firmy Henning - Henning’s WEARwatcher System. Podle Ebelinga, proaktivní údržba změní obchodní model většiny výtahových firem během příštích tří až pěti let, protože bude prováděna vnějšími poskytovateli služeb IT.


Teppo Voutilainen z firmy Kone mluvil o pokrokových řešeních pro pohyb lidí v chytrých budovách, a upozorňoval, že tyto systémy musí být flexibilní a aktualizovatelné, aby bránily zácpám, musí pomáhat s navigací a podávat aktuální informace. Tyto systémy budou založeny na digitální platformě, která bude shromažďovat data z technologií, od správy budov, partnerů, vybavení uživatelů a z činnosti údržby.


Sachar Paulus z firmy Paulus Consulting mluvil na téma problémů bezpečnosti IT. Varoval, že je těžké se úplně zbavit takzvaných „zlých hochů“. Co se může stát v tom nejhorším případě? Může dojít k problémům s kvalitou a kompatabilitou, ke špionáži, sabotáži a terorismu. Řekl, že nástroje IT pomáhají snížit tato bezpečnostní rizika, a dodal, že regulace a certifikace razí tomuto snížení cestu.

 


Nové technologie


Julian Olley z firmy Ove Arup se z pohledu nezávislého konzultanta zamýšlel nad mírou rizika selhání a nad přínosy tří nových technologií - Kone UltraRope (nízké riziko), Twin firmy ThyssenKrupp (střední riziko) a Multi firmy ThyssenKrupp (vysoké riziko). Olley řekl, že technická rizika sice existují, ale jsou zvladatelná, ale že právní bariéry jsou bohužel někdy nepřekonatelné. Přesto, jak poznamenal, některé budovy by nemohly existovat bez nových technologií. Pan Wolfgang Scheunemann z firmy Pfeifer Drako potom poskytnul informace o nových ocelových lanech pro výtahy v nízkých, středních a vysokých budovách.


Markus Jetter z firmy ThyssenKrupp Elevator Innovation Německo připravil účastníky kongresu na exkurzi do testovací věžě v Rottweilu svou prezentací systému Multi. Javier Sesma z firmy ThyssenKrupp Elevator Innovation Španělsko ve svém příspěvku nahlížel na horizontální pohyb z jiné perspektivy: eskalátory a travelátory spojující lidi a místa v prostředí bez aut. Nové produkty nabízejí redukované šachty, modifikovatelnou délku a až třikrát větší rychlost.


Lars Gustavsson z firmy Orona hovořil o technologii energetické efektivnosti a uváděl příklad budov s nulovou spotřebou energie této firmy (Zero-Energy Buildings - ZEB), které jdou ještě dále než vyžadují nařízení EU o téměř nulové spotřebě energie (Nearly ZEB) pro nově stavěné budovy. Dále informoval účastníky o nových výtazích s nulovou spotřebou energie (Zero-Net-Energy) vyvinutých jeho firmou. Slíbený zlatý hřeb kongresu se konal odpoledne prvního dne, kdy byli účastníci kongresu převezeni na testovací věž firmy ThyssenKrupp v Rottweilu. Poté následovala tradiční kongresová večeře.


Příští evropský výtahářský kongres se bude konat na podzim 2020 a vrátí se opět do německého Heilbronnu.

 

 

Testovací věž ThyssenKrupp Rottweil


Když účastníci kongresu Heilbronn 2018 přijížděli autobusy, spatřili věž vysokou 246 m zabalenou do 17.000 m2 pláště ze skelné vaty, který tuto konstrukci chrání před sluncem a větrem. Nejprve byli přivítáni a poté rozděleni do skupin a odvedeni k několika stanovištím v různých patrech věže. Stroje, tlumiče, šachty a výtahy instalované ve 12 šachtách pro Twin-jednotky (dvě kabiny v jedné šachtě s 38 lany), panoramatické výtahy a požární výtahy.


Nejpodrobnější technické prezentace byly rezervovány právě pro jednotky Multi v této věži. Věž má tři 80 metrů dlouhé Multi šachty. Multi kabinky jsou lehké s nosností 630 kg (osm pasažérů), celková váha kabiny je 1.050 kg a rychlost 5-6 m/s. Rozměry kabinky jsou: šířka 1.600 mm, hloubka 1.400 mm a výška 2.200 mm. Dveře jsou 1.100 mm široké a 2.200 mm vysoké. Kabina poskytuje pasažérům zábavu nebo informace o cestě a směru pohybu.


Instalace systému Multi přispívá také k vývoji produktu co se týče například zastavení a jízdy kabiny včetně několikaúrovňového brzdového systému, který se používá pro horizontální dopravu. Lineární pohon systému Multi funguje na principu magnetismu, ale toto magnetické pole podle všech odpovídajících certifikátů nepředstavuje žádné zdravotní riziko. Výtah sice regeneruje elektrickou energii, ale přesto spotřebovává víc energie než běžný pohon. Výtah je připojen k systému řízení energie budovy a využívá predikční a preemptivní údržbu. Výzkum a vývoj tohoto systému využívá virtuální realitu založenou na BIM. První komerčně využitý Multi systém by měl být podle očekávání v provozu v roce 2021, v Eastside Gallery v Berlíně.


Účastníkům prohlídky testovací věže se naskytl pohled z vyhlídkové plošiny ve 32. patře ve výšce 232 metrů. Za první rok provozu odtud vidělo vidělo vzdálené Alpy více než 120.000 hostů.Sdílejte článek:Váš názor na článek (vstup do sekce VĚŘEJNÉ FÓRUM)
Autor:Undine Stricker-Berghoffová | Překlad: VÝTAHY SERVER
Zdroj: Elevator World | leden 2019