Informace pro výrobce a provozovatele/majitele výtahů

Změna Z1 ČSN 27 4011, která má účinnost od 1.3.2008 jednak řeší problémové záležitosti okolo provozních rizik, které se vyskytují v horní části šachty a v prohlubních výtahů a pak také vyšla s hraničním datem, které je rozhodující pro posuzování podstatných změn výtahů a kontraktů, které na ně byly uzavřeny.
 


Situace byla projednávána na koordinační komisi autorizovaných osob pro nařízení vlády č. 27/2003 Sb. a okolnostmi okolo kontraktů a provedení výtahů pak se nyní zabývá i Česká obchodní inspekce, jako dozorový orgán k naplňování zákona č. 22/1997 Sb.

Příloha, kterou iniciativně zpracovala Unie výtahového průmyslu ve spolupráci s dotčenými orgány se touto situaci zabývá a uvádí postup příslušných orgánů – autorizovaných osob, kdy bylo v minulosti možné, aby tuto činnost vykonávaly i Inspekční orgány. V příloze je také uvedeno jak postupovat v případech, kdy je využito původního ohrazení výtahové šachty ( vždy je myšleno ohrazení perforované, s různými rozměry ok).

Je velmi důležité, aby se s tímto zněním seznámily všechny subjekty, které by se jím měly řídit - tím jsou hlavně míněni výrobci a dodavatelé podstatných změn (modernizací) výtahů a prostřednictvím koordinační porady i Autorizované osoby.

Informace je důležitá i pro majitele/provozovatele výtahů, kteří se tak snáze mohou orientovat při provádění podstatných změn výtahů.
 


Příloha:
Tabulka UVP ČR "Instalace nových výtahů do existujících šachet a provádění podstatných změn výtahů" ke dni 6.11.2008.

 


Autor: Václav Vaněk

Zdroj: TZB-info | 2008