EXPOZICE MACPUARSA NA INTERLIFT 2005

Letos opět proběhl ve dnech 18.-21. 10. v bavorském Augsburgu veletrh Interlift 2005, zaměřený na výtahy a vertikální dopravu. V tomto jihoněmeckém městě se veletrhy pořádají každý druhý rok a orientují se především na technologickou stránku přepravy a novinky. Meziroční veletrhy v Miláně se zaměřují více na design a estetické provedení kabin a doplňkových prvků.

 

 

Typickým rysem letošního veletrhu byl masivní nástup čínských výrobců, který je charakterizován velmi nízkými cenami, ale také problematickou právní čistotou a rozhodně ne špičkovou úrovní zpracování. Celkově veletrh znamenal další krok při zvyšování kompaktnosti technologie a tím i menšími nároky na pomocné prostory pro zabezpečení provozu. Dominujícím rysem jsou výtahy, kde prakticky veškerá technologie a mechanismy jsou umístěny ve výtahové šachtě a mimo ni se nacházejí pouze ovládací, kontrolní a zabezpečovací prvky.

 
Firma MACPUARSA přispěla k tomuto trendu novou konstrukcí hydraulického výtahu určeného pro nové instalace do rekonstruovaných a historických budov s minimálními prostorovými možnostmi. Šířka vstupu je od 500mm při minimální možné šířce šachty 650mm. Při těchto rozměrech, tedy vzdálenosti mezi vodítky 450-500mm je přípustné vyložení rámu takové, že kabina při tom může mít hloubku až 1100mm.

 

 

macpuarsa

 

Součástí nabídky a možným prvkem realizace výtahu ve stísněných podmínkách je i modulární samonosná sklo-ocelová šachta vhodná pro výtahy až do nosnosti 1000kg. Sklo-ocelová kombinace je velmi elegantní, nicméně z cenových důvodů lze nárazuvzdorné sklo nahradit laminátovými deskami nebo jiným nehořlavým materiálem.

 
Zaslouženou pozornost budil hydraulický hnací agregát výtahu ve skříňovém, tedy tzv. „bezstrojovnovém“ provedení. Tento agregát MACPUARSA dovoluje rychlost výtahu až 1 m/s při nosnostech do 750kg a nosnost až 1000 kg při standardní rychlosti.

 
Novým trendem v Evropě je výtah v rodinných domech. Tento výtah nemůže být instalován do veřejných budov, ale naopak je určen pro omezený určitý počet uživatelů a podléhá poněkud odlišným bezpečnostním předpisům. I MACPUARSA představila svůj typ „HomeLift“. Výtah má možný zdvih až 12m a nosnost do 250kg. Jeho hlučnost je při tom do 55dB v šachtě výtahu. Při splnění standardního útlumu stavební konstrukce šachetních stěn – 30dB, je výsledná hlučnost v obytných prostorách domu do 25dB a to je méně než tikot mechanických kapesních hodinek. Výtah „HomeLift“ má Evropský certifikát bezpečnosti.

 

 

macpuarsa 

 

Dalším významným trendem v Evropě je tendence ke striktnímu dodržování norem EN81-70 a EN81-28. Bohužel se opět nezdařilo uvést v soulad přechodná ustanovení národních norem s připravovanou celoevropskou normou. Norma EN81-70 definuje nezbytné vlastnosti výtahu pro občany se zdravotním handicapem. MACPUARSA představovala svou elektrickou instalaci „VS“, tedy Via Serie, což znamená komunikaci mezi jednotlivými součástmi výtahu po sériové lince. Tato instalace nepředstavuje přímo novinku, je už provozu v mnoha zemích EU, i v České republice, ale splňuje v plném rozsahu všechny požadavky této normy.
 
Její možnou součástí je i komunikační zařízení FONOTEC, které zase splňuje požadavky normy EN81-28.  Ta se týká možností komunikace s havarijní službou za různých mimořádných okolností a určuje povinnosti při postupu řešení takové situace. Jedním z důležitých prvků je filtrace „kanadských“ žertíků, tedy zneužití volání na havarijní službu. Takovýto vtipálek se prostě nedovolá, pokud je výtah v normálním provozu. Na druhé straně jsou významně posíleny možnosti komunikace pro případ, že by došlo, ať už chybou pracovníka či selháním techniky, k uvěznění obslužného personálu v technickém prostoru šachty výtahu.
 
Prakticky každý výrobce, který dnes chce hrát na trhu významnou roli, musí nabídnout trakční výtah s bezpřevodovým strojem umístěným v šachtě. MACPUARSA vystavovala převodový stroj vlastní konstrukce PMvertical, který patří k nejtišším na trhu ve své třídě. Pro instalace s bezpřevodovým strojem nabízí původní patentované řešení se strojem renomovaného evropského výrobce Ziehl-Abegg. S ohledem na výše uvedený nástup čínských výrobců a ekonomický tlak, je však také rozpracována možnost použít ve výtahu MACPUARSA stroj XINDA, který je pochopitelně levnější. Kromě toho MACPUARSA jedná s firmou Swiss Traction o poskytnutí licence. V současné době má tedy zákazník volbu mezi třemi možnými variantami realizace technologie tohoto výtahu.

 

Okrajově se v expozici objevily některé prvky přicházející generace designových doplňků, ale ty budou součástí hlavní náplně veletrhu Interlift 2006. Tak tedy jen vzorek předběžně na ukázku:

 

macpuarsa

 

 

Autor: Pavel čížek, Macpuarsa CZ s. r.o. | 2005