ELSA - VÝTAHY A KOMPLETNÍ SLUŽBY

V roce 1992 jsme založili firmu, určenou pracovat ve službách. Našim oborem jsou opravy a servis výtahů a zdvihacích zařízení. Práce ve službách je při velké konkurenci tvrdá a pokud chcete na trhu zůstat, musíte navrhnou služby prvotřídní. Ne vždy je konkurenční boj čistý. Nástroje jako loby, získání zakázky za protislužbu nebo dopingové ceny mohou jakoukoliv snahu zmařit. Protože dnešní předpisy nutí zákazníky rekonstruovat staré výtahy, je cílem většiny společností získat servis kdekoliv v republice s cílem provádět tyto rekonstrukce. A v tomto prostředí jsme stále tady.

 

 

elsa

 

Pro své zákazníky máme v sídle vedení společnosti v ulici Jana Masaryka 26, 586 01 Jihlava k dispozici projekci, bezplatnou radu, stálou havarijní službu, evidenci stavu výtahů včetně řízení dokumentace u těch zákazníků, kteří mají tuto službu zajištěnou. Zde jsme schopni nabídnout postupné rekonstrukce, technická řešení a rady - tedy vše co vás zajímá a týká se výtahů nebo zdvihacích zařízení. V nové provozovně Na Kopci 9, Jihlava, kterou jsme otevřeli v roce 2005, je vám k dispozici kompletní sortiment elektronických výrobků a veškeré zámečnické výrobky pro výtahy a zdvihací zařízení. 
 
Se vstupem do EU se požadavky na úroveň služeb velmi zpřísnily. Z důvodu konkurenceschopnosti jsme zavedli 25.10.2002 systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001. Tento systém je ve firmě udržován pravidelnými audity a v cílech jakosti připravujeme zavedení normy pro řízení činnosti ve vztahu k životnímu prostředí do roku 2007. Pro modernizace výtahu používáme nejmodernější úsporné pohony a zvyšujeme nejen bezpečnost výtahů, ale dbáme i na moderní design kabiny dveří i šachty.

 

elsa

 

Nabízíme nové výtahy o nosnostech od 50 kg až po 5000 kg. Vyrábíme výtahy s trakčním, hydraulickým, bubnovým nebo řetězovým pohonem třídy I, II, III, IV, V /osobní, osobonákladní, lůžkové, nákladní a malé nákladní. Výtahy mohou být v provedení základním až po kombinace luxusních materiálů jako je nerez, colorovaný nerez, sklo i tvarů jako oblouk, kulatý i několikaúhelník atp. Výtahy vyrábíme v souladu s platnými normami i v souladu s vládním nařízením 27/03 Sb, které stanový technické požadavky pro výtahy. Při zajišťování materiálů i dalších nákupů se řídíme systémem kvality a všechny výrobky jsou testovány v našich dílnách.
Tyto výtahy nabízíme i v provedení osobní, panoramatické i technologické, vždy v té nejlepší kvalitě. U panoramatických výtahů jde o výtahy do šachet přistavěných k budovám včetně dodávek šachet, designově zajímavá řešení nebo technologické výtahy pro výrobní linky. Pohony mohou být trakční opět, hydraulické, trakční, bubnové nebo řetězové. Každý má své výhody i nevýhody. Zde je dobré se již poradit. Můžete si zvolit i vlastní tvar třeba zobrazení polohy kabiny Venkovní dveře přistavěných šachet jsou vybaveny vyhříváním prahů a přístřeškem. Šachty jsou v provedení s přerušeným tepelným mostem nebo min. částečně přerušeným tepelným mostem, pro zabránění úniku tepla z budovy. 
Technologické výtahy mohou mít místo podlahy válečkovou dráhu a mohou bát i součástí automatických linek pro manipulaci s materiálem.
 
Mimo nových výtahů nyní nabízíme časově rozložené rekonstrukce nebo modernizace stávajících výtahů - časové rozložení je nabízeno hlavně pro pomalejší ekonomický dopad na provozovatele výtahu. Samozřejmě lze provést tyto práce najednou. Při analýzách rizik nadefinujeme přesně postup na odstraňování kritických, bezpečnostních rizik a zajistíme zvýšení bezpečnosti výtahů v souladu s právními i technickými předpisy. Při návrzích výtahů jsou vam k dispozici odborní pracovníci na úseku projekce, výroby, elektroprojekce i elektrovýroby, odborníci na základní právní otázky pro zřizování a provoz výtahu jak v nových, tak ve starých budovách a v neposlední řadě Vám poradíme jaký výtah zvolit a jaké jsou designové možnosti. V tomto oboru Vám nabízíme materiál "Postup při návrzích výtahu", který je vhodný především pro projekční kanceláře a investory. Tento materiál si můžete u naší firmy vyžádat zdarma (pouze organizace). Postupná oprava, která může být rozdělena do 3 let je prováděna formou postupných podstatných změn při dodržení EN 81-80 a ČSN 27 4011.

 

elsa

 

Nejdůležitější činností firmy je zajištění kvalitního servisu na vyhrazených zdvihacích zařízeních. Servis se sestává buď ze základních služeb, které nemůže provádět provozovatel sám, až po tzv. komplexní servis, kdy naše firma nahrazuje všechny povinnosti určené platnými předpisy provozovatelům a majitelům těchto zařízení. Servis je zajišťován 24 hod. denně hlavně pro vyprošťování osob a zajištění provozu výtahů v zařízeních, kde nelze nechat výtahy odstavené (masny, mlékárny, zdravotnické zařízení apod.). Zřídíli jsme pro vás tzv. dohledové centrum, které je schopno automaticky testovat a evidovat kvalitu oboustranného spojení telefonů, umístěných ve výtazích. V databázi je pak přesná evidence testů jednotlivých výtahů, kterou lze elektronicky posílat zákazníkům. Samozřejmě havarijní volání z kabiny je automaticky přesměrováno na servisní službu opět dle požadavků zákazníka.
Součástí těchto služeb je i analýza rizik, která posoudí bezpečnostní stav vašeho zařízení v porovnání se současnými EN. Směrem k odstraňování závad, hlavně posouzených jako kritické, by měl každý provozovatel zaměřit svoji aktivitu při opravách a rekonstrukcích těchto zařízení. Postupně tím získává vyšší bezpečnost zařízení a zmenšuje riziko úrazů a následné problémy s tím spojené. Po odstranění všech rizik uvedených v analýze lze provést tzv. posouzení ES prohlášení o shodě nezávislou autorizovanou osobou a jeho výtah získává statut jako výtah nový.
 
V oblasti vyhrazených ZZ Vám jsme schopni provést revize na tato zařízení (jeřáby, vrátky, plošiny, stavební výtahy atp.) a drobnou údržbu. Na našich WWW stránkách se dozvíte co vyrábíme, několik příkladů, kde jsme již výtahy dodali a namontovali, můžete vyplnit formulář pro zpracování nabídky výtahů a my Vám odešleme nabídku na technické i ekonomické řešení. V neposlední řadě pro vás připravujeme ceník zboží námi vyráběného především pro zdvihací zařízení a Vy si můžete toto zboží u nás objednat. Věřím, že využijete naší nabídky a naše firma se stane Vaším dodavatelem jak služeb, tak našich výrobků.

 

Elsa spol. s r.o.
Jana Masaryka 26
586 01 Jihlava
www.elsa-cz.cz 
info@elsa-cz.cz
 
Tel/fax 567 300 932
IČO 46345507
DIČ CZ46345507

 

Výrobní provozovna:
Na Kopci 9
586 01 Jihlava
Tel: 567 309 402

 

 

Autor: Jan Havel, Elsa, spol. s r.o. | 2005