Dotace na výtahy 2020 je otevřena

Dotační program Podpora bydlení 2020 je již otevřen. Podávat žádosti lze i do podprogramu Bytové domy bez bariér, kde je mimořádný zájem především o dotace na výtah. V souvislosti s otevřením dotačního programu poskytla rozhovor ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová.
 

 
Dotační podprogram Bytové domy bez bariér je využíván již několik let. Jak je úspěšný?

Program Bytové domy bez bariér jsme na Ministerstvu pro místní rozvoj zavedli v roce 2016 a od té doby bylo díky němu postaveno 604 výtahů a 279 nově vybudovaných bezbariérových přístupů k výtahu za téměř 580 milionů korun. Každý rok je o tento program zájem, a proto jsme jej vyhlásili i letos.

Jak jste již zmínila, v rámci podprogramu Bytové domy bez bariér lze žádat i o dotace na dostavbu výtahu. Počet žadatelů každoročně výrazně převyšuje alokovanou částku. Plánujete pro letošní rok její navýšení?

V tomto programu máme zhruba 165 milionů korun. Tedy stejný rozpočet, jako tomu bylo doteď. V letošním roce se navíc podařilo, díky nevyčerpaným penězům v ostatních programech a díky úsporám z administrovaných žádostí, uspokojit kompletní poptávku. Dotaci v rámci minulé výzvy získali všichni, kteří splnili podmínky programu. I v aktuální výzvě budeme postupovat stejně.

Někteří zájemci o tuto dotaci si stěžují na příliš krátký termín, kdy je možné o dotace žádat. Zvažujete tříměsíční lhůtu prodloužit?

Každým rokem se snažíme dopředu informovat a zachovat jistou kontinuitu v našich programech, aby žadatelé měli dostatek času připravit si své projekty dopředu. V rámci této tříměsíční lhůty by pak měli spíše doladit maličkosti a podat žádost se všemi potřebnými dokumenty. Na to by měly být tři měsíce dostačující.

Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 21. října 2019 a končí dnem 21. ledna 2020.

Mohou zájemci o dotaci použít podklady, které měli zpracované již před letošním vyhlášením? Jsou v letošních dotačních podmínkách výraznější změny?

Jak jsem již zmínila, snažíme se i pro tyto účely nezasahovat moc do podmínek programu, který skvěle funguje. Proto zájemci o dotaci mohli využít loňských podmínek. Žádnou zásadní úpravu pro získání dotace jsme nepřipravili. Nyní jsou již zveřejněny aktuální podmínky.

Můžete upozornit na nejčastější pochybení, kterých se žadatelé při podávání žádosti o dotace v minulých letech dopouštěli?

Zde bych chtěla určitě apelovat na žadatele, aby si pečlivě přečetli podmínky programu. Nejčastější pochybení, se kterým se setkáváme, je nedodání stavebního povolení, chybně vyplněná elektronická žádost či nedodržení samotného termínu pro podání žádosti. Je také důležité zmínit, že dotace se poskytuje pouze na obydlený bytový dům, kde výtah nikdy nebyl. Určitě se podívejte na stránky Ministerstva pro místní rozvoj, kde naleznete všechny důležité informace. Některé projekty jsou skutečně skvělé a bylo by škoda je nerealizovat.

 
 

Sdílejte článek:



Váš názor na článek (vstup do sekce VĚŘEJNÉ FÓRUM)

 
 
 

Autor: Dominika Bučková
Zdroj: okolobytu.cz | 31.10.2019