Co je nového ve výtahové technice za rok 2008

V roce 2008 pokračoval stejný trend jako v roce minulém – stavebnictví zažívalo boom a všechny výtahové firmy na trhu si našly své „místo na slunci“ podle požadavků zákazníků z hlediska technického i cenového. Otázkou v současnosti zůstává, jak se pokles poptávky a útlum v celém hospodářství projeví u dokončovaných staveb a jak bude trh reagovat na výstavbu novou.
 


Žádné výrazné novinky se na trhu s výtahy v České republice neobjevily - pokračují dodávky výtahů bez strojovny, kdy celý pohon je umístěn ve výtahové šachtě, jsou dodávány i výtahy hydraulické, což je trend, který je v rozporu se světem, bohužel jsou takovéto výtahy dodávány i do venkovního prostředí, pro větší zdvihy, což jistě způsobí jejich provozovatelům budoucí problémy.

Nové výtahy bez strojoven a elektrické trakční výtahy již používají řadu ekologických prvků - omezení maziv ( plochá lana), výtahové stroje bez převodovek, omezení mazacích míst, snížení energetické náročnosti a výtahy jsou již bez výjimky "vstřícné"vůči svým uživatelům způsoby ovládání, dorozumívání atd.

Pokračuje výrazným tempem i obnova existujících výtahů, zvláště pak v panelových budovách. Výrobci nabídli speciální provedení takovýchto výtahů, které jsou dodávány jako stavebnice. Problémem u některých typů panelových domů pak zůstává dokončení celé regenerace výtahu včetně jeho ohrazení - náhrada ostíťování šachty nebo výměna drátoskla je drahá a tak u mnoha provozovatelů zůstává tato činnost jako úkol do budoucna.

Na 99% všech výtahů pro dopravu osob nebo osob a nákladů již byly Inspekčními orgány provedeny inspekční prohlídky a tak všichni provozovatelé již ví, jaká bezpečnostní rizika se na jimi provozovaných výtazích vyskytují.

Za zmínku stojí fakt, že v roce 2008 byly do provozu uvedeny i nejrychlejší výtahy v České republice v budově City tower v Praze - rychlost jízdy je 6 m/sec a největší zdvih 113,55 m ( 22 stanic). Výtahy do tohoto objektu dodala firma KONE a.s., která čekala na možnost jejich realizace dlouhá desetiletí jako původní dodavatel výtahů pro budovu Československého rozhlasu. Výtahy jsou zajímavé nejenom nejvyšší rychlostí jízdy, ale i použitým skupinovým řízením.

Zastavovaná pláň na Pankráci v Praze se jistě do budoucna bude chlubit dalšími výškovými unikáty jak budov, tak použitých dopravních zařízení v nich.

Při jednání technické normalizační komise při českém normalizačním institutu byly přijaty revize norem, které byly schváleny v Evropě. Za zmínku stojí fakt, že je v těchto dnech vydáváno konsolidované znění základních výtahových norem -ČSN EN 81-1 a 2 na CD, kdy jsou normy zpracovány v takové podobě, která umožní při jejich použití za současného připojení k internetu i přímý kontakt na odkazy v normách uvedených jedním kliknutím - uživatelům se také dostane možnosti přístupu k základním evropským předpisům. Zde existuje malá piha na "kráse", protože řada z těchto předpisů není ještě přeložena do českého jazyka.

V roce 2008 byly na jednáních komise pro výtahy v Bruselu přijaty zásady pro používání strojní směrnice a byl nalezen soulad se směrnicí pro výtahy.

Zpracovatel evropských norem (CEN) vydal podrobný časový harmonogram revizí stávajících norem a tvorby nových, který směřuje ke stejné době účinnosti jako směrnice strojní, totiž k roku 2010.

V souvislosti se změnou vydávání a distribuce českých norem tak budou v nejbližší budoucnosti jejich uživatelé seznamováni s novinkami i ve výtahovém oboru.Je záhodno, aby se všichni podnikatelé o nový způsob vydávání a distribuce českých norem aktivně zajímali.

Jak již jsem uvedl hospodářská krize jistě dolehne na všechny obory, otázkou zůstává do jaké hloubky. Protože však české hospodářství je velmi silně provázáno na zahraniční vlastníky, u kterých je "u nich doma" dopad ještě více výrazný, je zapotřebí věřit, že takovéto firmy nezačnou omezovat i jiné potřebné rozvojové programy, činnosti na poli mezinárodní spolupráce, možnosti aktivního zasahování do dění v rámci Evropy na různých úrovních ( asociace) a podobně. V některých oblastech je nutná kontinuita, protože se jistě dostaví hospodářský růst.

I v oboru výtahy bude nutné se zařadit do skupiny odborníků na různých úrovních evropského vyjednávání, ať už v souvislosti s předsednictvím České republiky v EU nebo i jinak, protože obor výtahy má v ČR velmi, velmi dlouhou tradici a má odborné veřejnosti v Evropě co říci.
 


Autor: Václav Vaněk

Zdroj: TZB-info | 2008