CO BYLO OBSAHEM LETOŠNÍHO SEMINÁŘE VÝTAHY 2014

Výtahy Server se jako mediální partner opět účastnil odborného semináře VÝTAHY 2014, který za podpory Unie výtahového průmyslu ČR pořádalo Studio Axis. Letošní, již 3. ročník, se konal v novém sídle studia v Praze Holešovicích.
 
 
Seminář zahájil svou přednáškou Ing. Bohuslav Kratěna z Unie výtahového průmyslu ČR. Obsahem bylo nové vydání norem ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007 a především pak zcela nový pojem "Autorizovaná servisní firma".
 
Dalším přednášejícím byl Vladimír Hulena, který účastníky informoval o poznatcích z auditů prováděných u servisních firem za účelem získání osvědčení "Autorizovaná servisní firma".
 
Poté si převzal slovo soudní znalec Václav Vaněk, který se zaměřil na nové právní předpisy v oblasti výtahů. Informace byly zaměřeny na připravované normy ČSN EN 81-20 a ČSN EN 81-50 a nové Směrnice Evropského parlamentu a rady č. 2014/33/EU z 26.2.2014 týkající se výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy.
 
Po krátké přestávce s občerstvením pak krátkou přednáškou oslovil zúčastněné Mgr. Viktor Dudr z Metodického centra odstraňování bariér, SONS. Hodnotil v ní jak jsou v ČR plněny předpoklady samostatného a bezpečného pohybu zrakově znevýhodněných osob a jejich uživatelské potřeby k samostatnému ovládání výtahu. Dále také uvedl příklady uživatelsky vhodných a nevhodných úprav.
 
Jako poslední přednášející vystoupil plk. Ing. Zdeněk Hošek, Ph.D. z generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR s aktuálními informacemi z oblasti požární bezpečnosti výtahů.
 
Příjemný den byl zakončen krátkými prezentacemi dvou výtahářských společností.
 
Děkujeme tímto Studiu Axis za dobrou organizaci a těšíme se na další ročník této zajímavé akce.

 


Autor: Výtahy Server

Copyright: Výtahy Server | 2014