Certifikace energeticky úsporných výtahů v TÜV SÜD

Poznámka odborného překladatele:

Sledování energetické náročnosti je dnes velmi frekventovaná otázka. Sledují se budovy a únik tepla z nich, zkoumá se možnost rekuperace energie u různých zařízení a v tomto článku je popisováno, že i výtah může být úspornější, co se spotřeby energie týče.

Zajímavá je zmínka o tom, že se začínají výrazněji prosazovat bezpřevodové stroje, používají se osvětlovací prvky z LED diod, části zařízení se vypínají do pohotovostního stavu nebo zcela vypínají.

Ekvivalent normy VDI 4707 v ČR neexistuje.

Mám zato, že velcí výrobci na trhu s výtahy budou jistě požadovat posouzení energetické náročnosti a pokud ne oni, tak jejich zákazníci jistě ano.
 


TÜV SÜD Gmbh vydal již první certifikát o energetické úspornosti výtahu podle směrnice VDI 4707. Certifikát o energetické úspornosti byl vydán pro výtah firmy Wittur, která je výrobcem výtahových komponent. V budoucnosti bude umožněno novým výtahům a výtahovým komponentám, aby byly umisťovány na trh s certifikáty o energetické úspornosti. TÜV SÜD certifikuje energetickou úspornost pro čtyři inspektory a zkouší výtahy u vedení společnosti Wittur Group ve Wiedenzhausenu. Klíčové komponenty těchto výtahů jsou vyráběny ve firmě Wittur.
 


Dieter Roas vedoucí pracovník servisu pro průmysl a pro výtahy a strojní zařízení u TÜV SÜD k certifikaci řekl:

"Dosud se třídy energetické úspornosti A až G primárně využívají pro chladničky a pračky. V současnosti přijatá směrnice VDI 4707, část 1 vytváří základnu pro hodnocení a stanovení energetického chování výtahových systémů."

Směrnice nabízejí výrobcům a majitelům/provozovatelům možnost mít energeticky úsporné třídy svých výtahových systémů stanovené na základě standardizovaných kritérií.

"Společnosti jako je Wittur používají certifikát v dokumentaci pro odpovědné vedení a jako závazek zvýšené ekonomické činnosti. Kromě toho certifikát nabízí spolehlivé vodítko pro majitele /provozovatele výtahů, obchodníky, projektanty, architekty a plánovače, když mají hodnotit energetickou náročnost svých systémů."

Kai Kügler, odborník pro zařízení s manipulací s materiálem a energeticky úsporné výtahové systémy servisu pro průmysl TÜV SÜD doplňuje:

"U firmy Wittur jsme stanovili energetické třídy výtahových systémů do tří stupňů. V závislosti na denní dopravní době a počtu dopravních cyklů jsme nejdříve stanovili kategorie používání výtahů a pak energetickou pohotovostní spotřebu. Poté jsme změřili energetickou spotřebu všech elektrických komponent, které v pohotovostním stavu zajišťují, aby výtahy byly připraveny pro provoz a užívání. A nakonec jsme změřili celkovou energetickou spotřebu výtahů při provozu ve stanoveném zkušebním cyklu."

Shromážděná data o spotřebě jsme porovnali s hodnotami uvedenými ve směrnici. Energeticky úsporné třídy jsou stanovovány z kombinovaného měření jednotlivých faktorů výtahových systémů.

Kügler poznamenává: "Možné výchozí body pro úsporu energie zahrnují jízdní provoz a především spotřebu v pohotovostním stavu, která ve většině případů přispívá k velkému podílu na celkových nákladech." Avšak varoval, že každý výtahový systém musí být hodnocen individuálně. Zatímco významné rozdíly jsou mezi trakčními a hydraulickými výtahy, instalace také hraje závažnou úlohu. Dalšími klíčovými faktory ovlivňujícími skutečnou spotřebu energie jsou okolní podmínky a seřízení a nastavení provedené výrobcem.

Energetická úspornost jako konkurenční faktor
Směrnice VDI 4707 byla iniciována výtahovým průmyslem, který již dříve obhajoval zdroj úspornosti. Firma Wittur Group je členem tohoto průmyslového odvětví. Společnost je členem četných komisí na národní i mezinárodní úrovni, které pracují ve vývoji norem a směrnic. Na příklad odborníci firmy Wittur byli zapojeni do zpracování směrnice VDI 4707 "Výtahy - energetická úspornost" od samého začátku.

Pouhé dva měsíce potom co začala směrnice VDI 4707 platit, nechal Wittur všechny výtahy namontované v ředitelství firmy u TÜV SÜD certifikovat. Společnost plánuje uplatnit možnost zvýšení energetické úspornosti stanovené u existujících výtahů na svoje vlastní výrobky , aby se zvýšil vývoj technických inovací komponent včetně motorů pro pohon klecových dveří, elektrických i hydraulických pohonů, klecí výtahů a energeticky úsporných bezpečnostních komponent a aby se podařilo proniknout v konkurenci prostřednictvím energetické úspornosti.

Technický zástupce firmy vysvětluje:

"Již dnes firma Wittur dodává elektronické komponenty šetřící energii, jako jsou klecové dveře, které nabízejí možnost vypínání napájení ve stanicích, bezpřevodové stroje podle posledního stavu techniky a osvětlení klecí s použitím LED diod."

Je také plánováno umístit na trh nově navržené konstrukční soupravy a komponenty, navržené tak, aby byly především ekologické a proto také označené jako energeticky úsporné.

 


Autor: Elevator world

Zdroj: TZB-info | 2009