Bezpečnostní folie - použití při provádění podstatných změn výtahů

V článku jsou uváděny názory na možné řešení při odstraňování bezpečnostního rizika při použití drátoskla v ohrazení výtahových šachet.

 

 

V mnoha případech byly výtahy umísťovány do ocelových konstrukcí, jejichž volné pole byly někdy vyplňovány rámy s pletivem s nejmenšími oky 20/20/2 mm. Také se v určitých oblastech Československa tyto ocelové konstrukce výtahových šachet vyplňovaly drátosklem včetně šachetních dveří.

 

Drátosklo různými vlivy (ultrafialové záření, stárnutí, mechanické problémy) doznalo za roky používání ztrátu mechanických vlastností, které by jej činilo dále bezpečným. Tak český ekvivalent evropské normy ČSN EN 81-80 v národní příloze pod položkou 83 a 84 specifikuje nebezpečí při zjištění instalovaného drátoskla jako střední riziko.

 

Toto riziko doporučují Inspekční orgány odstranit do deseti let od jeho zjištění při provádění Inspekční prohlídky výtahu. Samozřejmě se vyskytly názory, že je neekonomické drátosklo měnit vždy a všude. A tak byla hledána různá řešení - např. montáž dodatečných krytů - výplní a také možnost polepení tohoto skla bezpečnostní fólii (ať už barevnou nebo čirou).

 

Toto řešení - použití bezpečnostní folie také již bylo vyzkoušeno. Při aplikaci bezpečnostní folie však narazila instalační firma na několik problémů - např., že nebylo dost dobře možné zcela úplně odmastit plochu drátoskla a tak se stalo, že se bezpečnostní fólie místně odlupovala, případně tvořila bubliny. Tato folie také dobře nedržela na rámech konstrukce, kam byly její kraje přelepovány. Posledním problémem při aplikaci bezpečnostních fólii v ČR pak byla jejich cena.

 

Tak je nadále doporučováno, aby pole drátoskla byly nahrazovány nehořlavým (a pokud možno průhledným) materiálem, který by měl správné a dostatečné mechanické vlastnosti na takové úrovni, která by vyhovovala požadavkům norem (např. lexan nebo makrolon).

 

I tyto materiály jsou drahé a tak poslední z možných řešení bylo nahradit tato pole drátoskla hliníkovým plechem dostatečné tloušťky s požadovanými mechanickými vlastnostmi. Poslední zmiňovaná varianta však způsobuje problém v tom, že se výrazně sníží intenzita světla na schodištích - to je možné řešit v rámci úprav při provádění podstatných změn na výtahu - instalací osvětlení šachty tak, že by na vnějších stranách panelů byly umísťována svítidla, která zajistí dostatečnou světelnou pohodu na schodištích a přiléhajících prostorách - např. na nástupištích.

 

Nicméně - tento problém byl řešen i jinde - dále Vám uvádím názor pana Wattse z Houstonu USA. ten sice popisuje rozbití skla (nikoli drátoskla) a to i bezpečnostního - popisuje možná rizika a nebezpečí, která hrozí při různých situacích, které mohou nastat.

 

U prosklených šachet výtahů, u kterých předpisy nepožadují použití vrstveného bezpečnostního skla, se běžné temperované sklo nenavrhuje pro to, aby odolávalo stavebním sutinám hnaným větrem, zemětřesení, výbuchům a útokům teroristů. Při takovém namáhání se stávající sklo použité u výtahů často rozbije ve smrtící úlomky, které mohou vyletět z rámů, ohrozit cestující ve výtahu a osoby, které jsou pod výtahem. Tím může dojít jak ke zranění osob, tak k poškození majetku, což by se nestalo, jestliže by sklo zůstalo v rámu. Bezpečnostní folie na skle může zlepšit způsobilost stávajícího skla a zmenšit sílu výbuchu a větrem hnaných sutin. Primární funkcí bezpečnostní folie na skle je udržet sklo pohromadě, jestliže bylo rozbito, pomoci uchránit sklo před létajícími smrtícími projektily. V některých případech se sklo může rozbít, ale zůstane pohromadě.

 

Patrně zničení věží Světového obchodní centra bylo tím vrcholem představy, že žádná okna nejsou schopna vydržet. Avšak rozbitá skla v sousedních budovách nemusila být rozbitá, kdyby byla okna vybavena bezpečnostní folií. Podle článku v Public Works "po zřícení budov největším nebezpečím pro lidi i majetek byly úlomky skla z rozbití běžného skla".

 

Rozbití skla při přírodních katastrofách

K rozbití skla dochází také následkem přírodních pohrom, jako k tomu došlo při zemětřesení v Northridge, Kalifornii a Kobe v Japonsku a při hurikánu Katrina. Hurikány a tornáda vytvářejí silné větry, které způsobují létajícími kousky rozbitého skla škodu na majetku a zranění lidí. Na intenzitě zemětřesení záleží, zda se sklo rozbije.

 

Globální oteplování ukazuje, že nestálé počasí může způsobit rozsáhlé škody na majetku a se sklem spojené škody a úrazy.

 

Jak způsobuje rozbité sklo úrazy a smrt

Mnoho zranění od skla je způsobeno při chůzi nárazem do tabule skla. Rozbité sklo způsobuje zranění kolen a rukou. Další nejčastěji zraněnou oblastí je hlava, krk a ramena. Pokud to zranění není smrtelné, může způsobit závažné poškození šlach a ztrátu končetin nebo funkce končetin. Hurikán může prorazit prosklený výtah nějakým předmětem, střepy skla mohou zranit cestující jako úder nožem. Výbuch bomby vytvoří nárazovou vlnu, která způsobí, že z úlomků skla se stanou smrtící projektily. Je-li výbuch dostatečně velký, sklo se roztříští na velice malé kousky. Tlaková vlna způsobená výbuchem může způsobit vdechnutím atomizovaných úlomků skla přerušení dýchání, což může vyústit ve smrt. Sklo proniklé do lidského těla získává barvu lidského orgánu. Protože částečky skla se nedají zjistit rentgenovými paprsky, lékaři mají potíže zjistit sklo v lidském těle.

 

Jak udělat sklo u výtahu bezpečnějším

Sklo umožňuje cestujícím dramatické výhledy jak zevnitř tak z venku v budovách, kde zařízení funguje. Vylepšení bezpečnosti skla u výtahů se stává ekonomicky proveditelným, jestliže sklo spíše vylepšuje, než překáží výhledy z oken.

 

Stávající sklo u výtahů může být nahrazeno vrstveným sklem, kdy dvě nebo více skel je slepeno polyvinylovou plastickou vrstvou. Ve srovnání s kaleným sklem může vrstvené sklo poskytnou zvýšenou odolnost proti větrem hnané suti a proti seismickým a výbušným silám.

 

Bezpečnostní ochranná folie na skle

Bezpečnostní folie na skle je alternativou jako náhrada vrstveného skla místo běžného skla. Bezpečnostní folie na skle je jak opticky průhledná, tak zabarvená nebo může být instalována jako odrazová vrstva s polyesterovou folií aplikovanou na vnitřní povrch stávajícího skla. Typická folie kryje viditelný povrch skla až k rámu, ale nezasahuje na sklo v rámu.

 

Folie může být aplikována na jednoduchou tabuli skla a další druhy izolačních skel i kalených skel. Řádná aplikace příslušné folie na izolační sklo neovlivňuje celistvost těsnění izolačního skla, ani nevytváří tepelné namáhání skla vlivem nestejnoměrné absorpce tepla. Použitá bezpečnostní folie na sklo je k dispozici s nebo bez schopnosti zábrany pronikání slunečních paprsků.

 

Bezpečnostní folie na sklo může při výbuchu pohltit značnou část nárazové vlny, protože má schopnost protažení bez protržení. Protože tato explosivní síla směřuje směrem ke sklu a tlačí sklo dovnitř, sklo může prasknout. Avšak bezpečnostní folie aplikovaná na zadní ploše skla absorbuje tlakové vlny protažením, až už nemůže vydržet tlak, pak praskne.

 

Tlaková vlna, když už je tak velká, aby sklo prasklo, není dostatečné velká, aby protrhla folii. Výsledkem je rozbité sklo, ale udržené neporušenou folii. V těchto případech nejen, že nedojde ke zranění, ale nedojde ani k poškození výtahu a budovy. V jiných případech tlaková vlna rozbije sklo a protrhne folii, sklo se rozbije, ale vlivem bezpečnostní folie způsobí minimální úrazy a škody.

 

Porovnání bezpečnostní folie na skle a vrstveného skla

Jak vrstvené sklo, tak bezpečnostní folie na skle může snížit účinek výbuchů, suti hnané větrem a zemětřesení. Chování obou závisí na jejich vztahu k rámu existujících tabulí skla.

 

U vrstveného skla rám skla musí přenést tíhu a tloušťku skla, aby sklo odolalo namáhání. Při instalaci vrstveného skla do rámů existujících výtahů, které nejsou navrženy k přenesení tíhy vrstveného skla, se nemusí zabránit oddělení skla od rámu, když dojde k namáhání skla. Obdobně schopnost bezpečnostní folie na skle odolat síle může stoupnout, jestliže folie není aplikována pouze na sklo, ale také na rám. Řada výrobců folie doporučuje připojit folii i na rám skla.

 

Nezávislé testy ověřily, že mnoho bezpečnostních folií na sklo poskytují ekvivalentní, nebo v některých případech i větší schopnost odolat namáhání ve srovnání s vrstveným sklem. Vrstvené sklo také není tak účinné, jako jiná skla v porovnání vztahu energie a bezpečnostní chování. Jeho složení a odolnost proti silám brání použít vrstvené sklo pro nouzové vstupy a východy.

 

Na co je třeba dát pozor při hodnocení bezpečnostní folie?

 

Při výběru bezpečnostní folie je třeba posoudit následující:

  • Cenu - Skutečnou hodnotu folie určuje její chování při snižování sil při výbuchu i jiných sil, životnost a energetická efektivnost. Dražší folie se mohou chovat lépe než ty lacinější.
  • Energetickou výhodu - je třeba posoudit nejenom schopnost folie bránit pronikání slunečního tepla, ale i schopnost přenášet žádoucí denní světlo. Nejbezpečnější folie, které brání pronikání tepla, také brání pronikání značného množství světla. Je třeba posoudit, zda bezpečnostní folie poskytuje optimální bezpečnost a také optimální energetickou vlastnost - dvě funkce: blokovat pronikání tepla a přenos denního světla.
  • Estetické vlastnosti - ideální bezpečnostní folie poskytuje optimum bezpečnosti a energetické vlastnosti bez změny vzhledu prosklení výtahu.

 

I když výše v článku uváděné skutečnosti víceméně popisují problémy se skly u panoramatických výtahů nebo výtahů v "průhledných" šachtách, část myšlenek s možností použití bezpečností folie je zajímavá i pro nás při řešení problémů s výtahy v prosklených šachtách, kde je použité drátosklo.

 

Nezbývá než věřit, že se těchto myšlenek někdo ujme natolik, že prokáže možnost použití dostupných bezpečnostních folií i na výtahy v panelových obytných domech a že tato technologie bude schválená a cenově vyhovující.

 

 

Autor: Václav Vaněk, Elevator World

Zdroj: TZB-info | 2007